Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/functions.inc.php on line 20

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ!!!
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница
15 6 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
Внимание! За всички студенти!

- летният семестър на учебната 2010/2011г. приключва на - 22.05.2011г.

- заверка на студентските книжки от преподавателите - 16.05 22.05.2011г.

- заверка на студентските книжки в учебен отдел /ст. А 313/- до 27.05.2011г.

 

Студентските книжки се носят в учебен отдел от груповите отговорници на класовете, които са длъжни да проверят преди това за наличието на всички подписи. Нередовните студенти не получават заверка, нямат право да се явяват на изпити и подлежат на отстраняване.

- редовна изпитна сесия 26.05.2011г. 26.06.2011г.

практически и основни дисциплини 26.05.2011г. 14.06.2011г.

 

теоретична сесия 15.06.2011г. 26.06.2011г.

 

- поправителна изпитна сесия 27.06.2011г 03.07.2011г.

 

- записване за зимен семестър на учебната 2011/2012г.

до 10.09.2011г.

 

Записването за зимен семестър се извършва лично от студента в учебен отдел /ст. А 313/ - квитанция за платена такса и студентска книжка, заверена от библиотека, гардероб и реквизит, при условие, че студентът е положил всички изпити за уч. 2010/2011г. Ползващите студентско общежитие трябва да представят квитанция за платен наем.

право да запишат учебната година с един неположен изпит /при среден успех от следването не по-нисък от мн.добър 4.50/ имат студентите в последен курс на следването си

 

незаписаните в този срок студенти подлежат на отстраняване

- начало на зимен семестър на уч.2011/2012г. 15.09.2010г.

 

СТУДЕНТИТЕ от IV-ти курс спец. АДТ, АКТ, ТД и всички други, положили държавни изпити, или защитили дипломна работа до 16.05.2011г. , трябва да донесат / лично /в учебен отдел най-късно до 18 май 2 броя снимки / като за лична карта / и обходен лист

 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

03 5 11
The Bright Side
Forum Honoris Causa