Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/functions.inc.php on line 20

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ!!!
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница
15 6 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕРАЗЪМ - зимен семестър 11/12

Процедура за селекция на студенти и преподаватели за участие в академична мобилност по подпрограмата “ЕРАЗЪМ” за зимния семестър на академичната 2011/2012г. 

 

Изискванията и критериите за кандидатстване за студентска и преподавателска мобилност се основават на принципите и правилата на подпрограмата ЕРАЗЪМ”, определени от Европейската комисия.

Изисквания и критерии за студентска мобилност: молба, академична справка за осъщественото обучение на кандидата към момента на кандидатстване, сертификат за владеене на чужд език. Допълнително могат да бъдат представени подкрепящо писмо от научен ръководител, ръководител на програма, или ръководител на съответната катедра.  В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на успеха, нивото на знание на чужд език и подкрепящите писма.

Изисквания и критерии за преподавателска мобилност: заявено желание за участие, биографична справка, заявена тема за лекционен цикъл/семинар/уъркшоп. В случай, че броят на редовните кандидати е по-голям от броя на обявените места, се извършва класация на базата на заявената тема, на  нейната обвързаност с творческата и научна биография на кандидата, както и с учебно-тематичната насоченост и заявения интерес от страна на приемащата институция.

 

За академичната 2011/2012 год. НАТФИЗ е сключил споразумения със следните университети: 

 

  • Литовската музикална и театрална академия, Вилнюс, Литва (Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija, www.lmta.lt) за един студент от факултет Сценични изкуства” и двама студенти от факултет Екранни изкуства”

Краен срок за подаване на документи 15.05.2011

 

  • Истанбулски културен университет в Турция (Istanbul Kultur University (IKU),       

       www. iku.edu.tr) за един студент от факултет Сценични изкуства”

Краен срок за подаване на документи 15.07.2011

 

  • Анадолски университет, Анадолу, Турция (Anadolu University, www.uib.anadolu.edu.tr) за  един студент от факултет Сценични изкуства”

Краен срок за подаване на документи 04.07.2011

 

  •  Училище за аудиовизуални и сценични изкуства, Брюксел, Белгия (RITS school, www.erasmushogeschool.be),за двама студенти от факултет Екранни изкуства”

Краен срок за подаване на документи 10.06.2011

 

Необходими документи за кандидатстване се подават в ст. A309 (Международен отдел) Валерия Живкова:

  • Молба свободен текст на български език до Селекционната комисия на НАТФИЗ
  • Всички останали документи се свалят от сайта на съответното училище и се попълват от кандидата на английски език.

КАНДИДАТИТЕ следва да  предадат всички необходими документи в Международен отдел най-късно 10 дни преди обявения от съответното училище краен срок.

30 3 11
The Bright Side
Forum Honoris Causa