Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/functions.inc.php on line 20

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ!!!
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница
15 6 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
Студентска мобилност в аудиовизуалния сектор
Обявена е покана за проектни предложения с цел подкрепа за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа по програма МЕДИА 2007.

Цел
Програмата цели да насърчи обмена и сътрудничеството между висшите учебни заведения и обучаващи организации в аудиовизуалния сектор, както и студентската мобилност.

Допустими кандидати
Поканата е насочена към паневропейски консорциуми на висши учебни заведения и/ или организации от аудиовизуалния сектор. В консорциумите трябва да участват най-малко три висши учебни заведения от три различни държави.
Кандидатите трябва да са установени в държава-членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария или Хърватия.

Допустими дейности
Ще бъдат финансирани проекти, насочени към развиване на капацитета на бъдещи професионалисти в аудиовизуалната област посредством усъвършенстване на знанията и опита в следните области:
- обучение по икономическо, финансово и търговско управление,
- обучение по нови аудиовизуални технологии,
- обучение по разработване на проекти за сценарии.
Продължителността на проектите трябва да е между 12 и 18 месеца.

Бюджет :  2 млн. евро.
Субсидията не може да надвишава 50%-75% от общите допустими разходи.

Краен срок: 29 април 2011 г.

Допълнителна информация
Пълния текст на поканата можете да намерите в Официалния вестник на ЕС, брой C 39 от 8.2.2011 г.
Инструкциите и формулярите за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на програма МЕДИА.
18 3 11
The Bright Side
Forum Honoris Causa