Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/functions.inc.php on line 20

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ!!!
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница
15 6 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
Поправителна сесия

Г Р А Ф И К

НА ИЗПИТИТЕ ОТ ПОПРАВИТЕЛНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ / ЗИМЕН СЕМЕСТЪР /
УЧ. 2010/2011г., ТЕАТРАЛНИ И КИНОСПЕЦИАЛНОСТИ 01 до 06 февр. 2011г.


Актьорство за драматичен театър
Режисура за драматичен театър
Проф. Здравко Митков - 07.02.2011г. 18.00ч. А 405

Aктьорство за драматичен театър,Режисура за драматичен театър

проф.Пламен Марков - 06.02.2011г. - 18.00 - А203

Актьорство за драматичен театър
Доц. Веселин Ранков - 04.02.2011г. 14.00ч. А 405

Актьорство за куклен театър
Проф. Жени Пашова - 06.02.2011г. 17.00ч. Б 24

Сценична реч
Проф. Иванка Бенчева - 01.02.2011г. 16.00ч. А 101

Сценична реч
Проф. Диана Борисова - 06.02.2011г. 14.00ч. А 407

Сценография за куклен театър
Проф. Майа Петрова - 06.02.2011г. 15.00ч. Б 51

История на костюма
Доц. Мария Диманова - 03.02.2011г. 11.00ч. А 609

Архитектура и чертане
Доц. д-р Тодор Цигов - 02.02.2011г. 10.00ч. А 607

Библиография
Преп. Светла Алексиева - 04.02.2011г. 15.00ч. А 401

Екранен дизайн
Преп. Георги Тодоров - 04.02.2011г. 14.00ч. сграда Б

Основи на анимацията
Доц. Владислав Будинов - 03.02.2011г. 11.00ч. В 305

Компютърни технологии за дизайн
Преп. Йосиф Божилов - 03.02.2011г. 9.30ч. ДМЦ

Режисура на литературна екранизация
Проф. Иван Ничев - 03.02.2011г. 16.00ч. Б11а

Монтаж на документален филм
Монтаж на игрален филм
Доц. Маргарит Николов - 01.02.2011г. 11.00ч. кинозала

Режисура на ТВ адаптация
Доц. Дочо Боджаков - 03.02.2011г. 10.00ч. малка
кинозала

Режисура на ТВ музикален клип
Режисура на ТВ реклама
Доц. Любомир Христов - 03.02.2011г. 11.00ч. малка
кинозала

Режисура на документален филм
Проф. д-р Светослав Овчаров - 02.02.2011г. 10.00ч. кинозала

Снимачна техника и технология /кинотехника/
Доц. д-р Емил Рашев - 04.02.2011г. 10.00ч. В 302

Основи на екранния монтаж
Доц Росица Илиева - 04.02.2011г. 11.00ч. В 403

Теория на екранното изображение
проф. д.и. Божидар Манов - 02.02.2011г. 10.00ч. В 301

Поетика на екранните изкуства
Преп. Марияна Лазарова - 03.02.2011г. 11.00ч. В 402

Мениджмънт в екранните изкуства
доц. д-р Михаил Мелтев - 01.02.2011г. 15.00ч. В 403

История на митологията и религията
Доц. д-р Ивайло Костов - 03.02.2011г. 10.00ч. В 301

История на пластичните изкуства
Д-р Бойка Доневска - 01.02.2011г. 10.00ч. А 401

Естетика
проф. д.н. Иван Джаджев - 01.02.2011г. 10.00ч. А 406

История на философията
доц. д-р Спаска Зафирова - 04.02.2011г. 13.00ч. А 407

Екранна музика
Проф. Виктор Чучков - 07.02.2011г. 13.00ч. -

История на музиката
Проф. д.н. Явор Конов - 02.02.2011г. 10.00ч. А 401

История на кукления театър
Проф. д.и. Д.Синигерска - 01.02.2011г. 10.30ч. Б 53

Увод в историята на театъра
Проф. д.и. Камелия Николова - 04.02.2011г. 14.00ч. Аула

Драматургия за съвременен театър
Доц. д.и. Анна Топалджикова - 03.02.2011г. 11.00ч. А 406

Детска литература
1-ви АКТ доц. Биляна Гаврилова - 04.02.2011г. 14.30 А 406

Основи на психологията
Проф. д.н. Иван Димитров - 01.02.2011г. 17.00ч. А 401

Подходи в критическия анализ
Проф. Иван Стефанов - 04.02.2011г. 11.00ч. А 406

Критика върху текст за театър
Доц. Юрий Дачев - 03.02.2011г. 11.00ч. А 407

Основи на драматургията
Драматургия за игрално кино
Проф. д-р Ст. Семерджиев - 04.02.2011г. 10.00ч. - кинозала

Увод в историята на киното
История на западноевропейското кино
История на американското кино
проф. д.и. Мая Димитрова - 04.02.2011г. 12.00ч. А 401

Екранен звук
преп. Мариана Вълканова - 01.02.2011г. - 9.00ч. - кинозала

Теория на представлението

доц. д-р Николай Йорданов - 01.02.2011г. - 13.00ч.- А407 

Маркетинг и реклама

преп.Диана Андреева - 01.02.2011г. - 10.00ч. - А407

Арт мениджмънт

Десислава Сточева - 06.02.2010г - А406

изпитите по необявените в този график учебни дисциплини ще се проведат
по лична уговорка с преподавателя, в рамките на поправителната изпитна сесия
от 01.02. до 06.02. 2011г.

30 1 11
The Bright Side
Forum Honoris Causa