Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/functions.inc.php on line 20

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ!!!
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница
15 6 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
Протестна Декларация

До Министър-председателя на Република България

Ген.  л-т Бойко Борисов

Копие до:

Г-жа Цецка Цачева, Председател на Народното събрание;

Доц. д. и. н.  Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката;

Г-н Вежди Рашидов, Министър на културата

 

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от студентите на СУ "Св. Климент Охридски", Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Националана художествена академия, Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

 

      Уважеми г-н Борисов, ние, студентите от СУ, НАТФИЗ, НХА и НМА, се обръщаме към Вас, обединени от неблагоприятната ситуация в българското висше образование, с изискването да се намесите и предотвратите фалита и явната гибел на едни от най-старите висши учебни заведения в България.

 

    Ние считаме, че осъществяваната политика на правителството не отговаря на заложения в предизборната Ви платформа, и многократно потвърждаван от Вас и ресорния министър, приоритет на образованието.

 

    Националната политика спрямо Образованието, Науката и Културата е в остър разрез с европейската стратегия за висше образование и кадрова политика, тъй като води до затваряне на университети в принудителна дървена ваканция, намалявяне на количеството и качеството на образованието, ограничаване на научната дейност, невъзможност за участие в международни проекти, които отразяват лицето на младежта пред лицето на Европа и света, демотивация на преподаватели, студенти и служители в сферата на висшето образование, подтискане на работния, художествено-творчески и научен процес и прекратяването на учебни практики.

 

        Реформите, които се спускат инперативно от позицията на властимащите, не са достатъчно съобразени с мнението на студентите, а са в техен ущърб. Също така, не зачитат университетската автономия и  безпрецедентно нарушават демократичния принцип на равнопоставеност между държавните висши училища.

 

   Осъзнавайки трудностите, пред  които е изправено управлението в условия на криза, с притеснение за бъдещето на студентите и тяхното професионално развитие, позовавайки се на Глава ІІ от ЗВО, отправяме нашите искания:

 

  1. Допълнителна субсидия за четирите висши училища (СУ, НАТФИЗ, НХА и НМА), с цел протичане на обучението в стандартните му параметри.
  • Протичане на учебния процес в определените от учебните планове срокове;
  • Провеждане на сесията в логически обосновани срокове;
  • Осигуряване на социално-битови условия за нормалното осъществяване на учебния процес;
  • Осъществяване на адекватна научна дейност;
  • Възможности за провеждане и участие в международни проекти, научни конференции и др.
  1. В Бюджет 2011г. да бъде заложено финансирането в държавните висши училища в размера, предвиден в Закона за държавния бюджет в първоначалния му вариант, обнародван в ДВ, бр. 99, Декември 2009г.
  • Това е минимумът, в който учебната година може да протече без да бъде нарушено нормалното осъществяване на учебния процес и най-вече без да бъде намалявано качеството на обучението;
  • Преразглеждане на тригодишната бюджетна макрорамка в областта на висшето образование, науката и културата, като се вземат предвид нарастващите нужди.

 

  1. Изискваме всички законодателни инициативи в областта на висшето образование да бъдат съгласувани с всички заинтересовани страни, при условия на пълна публичност и прозрачност (организиране на кръгли маси и обществени обсъждания)

 

      Образованието беше обявено за приоритет в предизборната Ви платформа. Ние, младите хора, повярвахме на тези обещания и избрахме да живеем и учим в България. Вследствие на съкращенията в бюджетите на нашите университети, ръководствата ни бяха принудени да предприемат антикризисни мерки, за да се избегне окончателното разоряване и затваряне на училищата ни. В този жесток момент ни крепи единствено надеждата да оцелеем като бъдем помилвани от" висшите сили". Полагаме неистови усилия да запазим здравия си разум в този кризисен момент, но става все по-непосилно.

 

Но ние продължаваме да искаме да учим.

 

Мечтаем за нормално провеждане на часовете.

 

Молим за пълноценна и ползотворна работа, защото вярваме в отдадеността на преподавателите си.

 

Искаме рамо до рамо с тях да откриваме нови хоризонти и да работим за духовната просвета ТУК и СЕГА!

 

 

Просто Искаме да учим!

 

Председател на СС при НАТФИЗ "КР. Сарафов"

/Тодор Димитров/

  

Представител на СУ "Св. Климент Охридски”

/Ангел Златков/ 

 

Председател на СС при НХА

/Филип Бояджиев/

  

Представител на СС при НМА "Проф. Панчо Владигеров"

/Ива Бизева/

 

27.10.2010г.

Гр. София

27 10 10
The Bright Side
Forum Honoris Causa