Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/functions.inc.php on line 20

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ!!!
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница
15 6 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
"Младежта в сезони"

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТАпо повод Международната година на младежта 12 август 2010 12 август 2011обявяваНАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА ФОТОГРАФИЯ НА ТЕМА МЛАДЕЖТА В СЕЗОНИ"

Условия за участие: Право на участие имат любители и професионалисти фотографи на възраст до 29 години; Допускат се до 3 цветни снимки от всеки участник; Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG и да са направени след 12 август 2010 г.; Участниците в конкурса да посочат в заявлението /изтегли ТУК /: трите имена, година на раждане, телефон, адрес, e-mail и заглавие на фотографията; Фотографиите да се изпращат на CD диск и на физически носител /фотографска хартия/ в размер 20 х 30 см, като на гърба да бъде посочено заглавието и датата; Участникът в конкурса трябва да гарантира, че е носител на авторските права и на правата за публикация на творбата, както и че освобождава Министерството на образованието, младежта и науката от всякакви претенции на трети лица, свързани с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса; Участникът в конкурса предоставя на Министерството на образованието, младежта и науката правата за публикация на творбата, с която участва; Министерството на образованието, младежта и науката си запазва правото да не допуска в конкурса снимки, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални норми.Критерии за оценка: Интерпретация на темата; Оригиналност на творбата; Яснота на посланието; Способност да се ангажира вниманието на зрителя.Награди парични и предметни: Ще бъдат присъдени първа, втора и трета и до три поощрителни награди; Наградите ще бъдат връчени на Международния ден на младежта 12 август 2011 г.; С наградените и други избрани фотографии ще бъде организирана изложба.Срок за изпращане на фотографиите: най-късно до 1 май 2011 г.

Адрес за изпращане на фотографиите и попълнената форма за заявление за участие в конкурса:

Министерство на образованието, младежта и наукатаОтдел Протокол", /За фотоконкурса Младежта в сезони"/Бул. Дондуков" № 2 А1000 София

За повече информация: тел. 02/ 92 17 733, 732, 688; e-mail: protokol@mon.bg

13 9 10
The Bright Side
Forum Honoris Causa