Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/functions.inc.php on line 20

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ!!!
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница
15 6 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
Студентски Кредити
Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов и министърът на финансите Симеон Дянков са утвърдили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти.
Договорът е обнародван в бр. 33 на Държавен вестник от 30 април 2010 г, съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието.

Въпреки че Законът за кредитиране на студенти и докторанти е приет през 2008 г., едва сега се постигна съгласие между МОМН и МФ, от една страна, и Асоциацията на банките, от друга, относно този вид кредитиране.

Търговските банки разполагат с двумесечен срок да сключат договор с министъра на образованието, младежта и науката, за да могат да предоставят студентски кредити с държавна финансова подкрепа.

Право да кандидатстват за получаване на кредит по този закон имат студенти и докторанти, които се обучават в редовна форма за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър", магистър" или на образователна и научна степен доктор" в държавно или частно висше училище или в научна организация.

Кредитите се отпускат за заплащане на таксите за обучение или за издръжка. Правото на кредит за издръжка възниква при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на обучението.

Банките, подписали договор с министъра на образованието, младежта и науката ще бъдат включени в публичен електронен регистър, достъпен от електронната страница на МОМН.

Типовият договор е съгласуван и с Националния съвет за кредитиране на студенти и докторанти, включващ представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на финансите, Асоциацията на банките в България, Съвета на ректорите, Българската академия на науките, Селскостопанската академия и Националното представителство на студентските съвети.
13 9 10
The Bright Side
Forum Honoris Causa