Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/functions.inc.php on line 20

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРОСТИПЕНДИИ!!!
В срок от 06.06.2011 до 26.06.2011 г. студентите имат възможност да кандидатстват по електронен път чрез настоящата страница
15 6 11

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/natfiz/public_html/ss/news/inc/shows.inc.php on line 54
ЕВРО СТИПЕНДИИ - СРОКОВЕ
Кандидатите за стипендия трябва да се регистрират в сайта http://eurostipendii.mon.bg и в периода 16.11. - 30.11.2009 г. да попълнят индивидуален формуляр за стипендия.

Попълването на формуляра се състои в попълване на лични данни, допълнителни данни и статистически данни.
Студентът не е задължен да попълва номер на банкова сметка (IBAN номер) при подаването на формуляра, но ако бъде класиран за стипендия и/или нагарда, той е длъжен да попълни в тридневен срок IBAN номер в посочена от висшето училище банка.

След попълването и подаването на формуляр чрез http://eurostipendii.mon.bg/?m=4, формулярът се разпечатва, подписва от студента и се подава в Студентски Съвет - ул Стефан Караджа 20; фоайе /Б-сграда/ не по-късно от 1.12.2009 г.
13 11 09
The Bright Side
Forum Honoris Causa